Duomenų rinkmenos (CSV)

Belaidės interneto prieigos duomenų perdavimo spartos kontrolinių matavimų, kuriuos atlieka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, rezultatai kaupiami Interneto prieigos stebėsenos sistemoje (IPSS). Matavimai atliekami operatorių UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro judriojo ryšio tinkluose visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant stebėti ir įvertinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę, kaip to reikalauja Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat supažindinti visuomenę su tokių matavimų rezultatais.

Detalesnę informaciją apie IPSS galima rasti čia.

Duomenų rinkmenos (CSV)

Pastaba: